Tag: information

Stort behov av information om cancer

Cancerfonden, Cancersjukdomar, Patienter

Läkarens information räcker inte alltid. Många patienter och närstående besöker cancerfonden.se för att läsa på mer.

När man får ett cancerbesked – eller någon i ens omgivning drabbas – börjar jakten på information om sjukdomen. Många kan vittna om att de lusläser läkarjournalen, letar i böcker och söker bland källor på Internet.

Vi på Cancerfonden märker att det finns ett sug efter information om cancerdiagnoser och behandlingar, det syns inte minst på besöken på vår webbplats. Där är våra informationssidor om cancersjukdomar bland de mest lästa. År efter år, månad efter månad. Ungefär vart fjärde besök på cancerfonden.se börjar på en sida under menyrubriken ”Om cancer”. Allra mest läst är informationssidan om bröstcancer.

Men, kan man lita på att allt som står där är sant då? Ja, det vågar jag lova. Innehållet på sidorna om cancer granskas regelbundet av medicinsk expertis för att vara så tillförlitliga och uppdaterade som möjligt. Däremot är det svårt att ge vägledning i enskilda fall. Det kan bara din läkare göra!

Våra medarbetare på Informations- och stödlinjen ansvarar för sidorna på avdelningen ”Om cancer” på cancerfonden.se. Hör gärna av dig till dem om du har några funderingar. De är medicinskt utbildade och har lång erfarenhet av rådgivning om cancer.

Här finns också en sammanställning av vanliga frågor om cancer. Kolla där om din fråga är besvarad.

Närstående söker mest stöd

Cancerfonden, Patienter, Psykologiskt stöd

När man drabbas av cancer behöver man ofta någon att prata med. Många vänder sig till Cancerfondens informations- och stödlinje. Linjen är oberoende och skild från sjukvården, man kan vara anonym om man vill och personuppgifter registreras inte alls.

Anne Lindgren, Cancerfonden.

Anne Lindgren, specialistsjuksköterska i cancervård, har tagit emot samtal och svarat på mejl på ”infostöd” i 15 år. Här är hennes sammanställning av året som gick, 2011:

Antal besvarade samtal under 2011 var 2 484, varav 73 procent kom från kvinnor och 27 procent från män. Det genomsnittliga samtalet varade i 12-13 minuter. Närstående (familj och vänner) stod för den största gruppen; 41 procent var närstående och 31 procent var personer med egen cancersjukdom.

De flesta frågorna handlade om bröstcancer, prostatacancer och gynekologisk cancer. Många ringde för att få information om själva sjukdomen och dess behandling, men många ville också prata om sin situation och få stöd.

Fler närstående än patienter kontaktade Informations- och stödlinjen för känslomässigt stöd i första hand. De närstående ringde i större utsträckning när den sjuke var i slutskedet av livet, eller redan hade avlidit. Frågorna handlade då om den sjukes sista tid i livet eller den egna sorgen och hur man kan hantera den.

Men alla ringer inte, om det vittnar de 2 344 mejl som kom in till Cancerfondens Informations- och stödlinje under 2011. Även här var kvinnorna i klar majoritet och närstående var den mest förekommande kategorin. Hit vände sig också personer som oroar sig för cancersjukdom, nästan var fjärde mejlare hade ett sådant ärende.

Vill du komma i kontakt med Informations- och stödlinjen? Ring 020-59 59 59, öppettiderna är (helgfri) måndag-fredag 9-13. Samtalen är kostnadsfria. Du kan även mejla till: infostodlinjen@cancerfonden.se eller skicka brev till: Cancerfondens informations- och stödlinje, 101 55 Stockholm.

Du kan läsa mer om Informations- och stödlinjen här.

Letar du information om cancerforskning?

Cancerfonden, Cancerforskning

Letar du information om de senaste framstegen inom cancerforskning? Googlar du cancerforskning och läser det du kommer över? De flesta känner nog igen sig i den beskrivningen.

Mycket av den information vi hittar på nätet saknar en seriös avsändare, och vi bör inte lita på allt vi läser.

– Tänk på att den information som finns på nätet inte alltid är uppdaterad. Är du intresserad av den senaste forskningen kan du som anhörig eller patient  alltid fråga din läkare om aktuell forskning, säger Britta Hedefalk, leg. sjuksköterska och kommunikatör på Cancerfonden.

Vill du hitta information om cancerforskning tipsar vi om följande webbplatser:

Epidemiologiskt centrum, EpC Här hittar du Socialstyrelsens cancerstatistik kommer från olika källor, och omfattar nya cancerfall, förekomst i befolkningen, dödlighet, överlevnad samt sluten vård.

Forskning & Framsteg är en populärvetenskaplig tidskrift. Här finns flera intressanta artiklar om cancerforskning.

Cancerfonden På vår webbplats hittar du information om de forskningsprojekt vi finansierar.

Karolinska institutet bedriver ett eget forskningsprogram om cancer. På  deras webbplats kan du hitta information om detta.

Aktuellt om vetenskap och hälsa är en webbplats med populärvetenskaplig information om medicinsk forskning i Skåne (inklusive Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet).

Söker du information om internationell forskning:

American Cancer Society . Publicerar de senaste forskningsnyheterna.

National Cancer Institute (USA) Publicerar forskningsresultat, statistik, fakta om cancer med mera.

Här hittar du fler länkar till organisationer som arbetar med cancerfrågan.